Vanaf 1 juli 2024 verandert de huurmarkt in Nederland flink door de invoering van de Wet vaste huurcontracten. Deze wet zorgt ervoor dat nieuwe huurders voortaan meteen een huurcontract voor onbepaalde tijd krijgen. Wat betekent dit precies voor verhuurders en huurders? Laten we de belangrijkste punten op een rijtje zetten.

Wat regelt de Wet vaste huurcontracten?

De Wet vaste huurcontracten maakt huurcontracten voor onbepaalde tijd weer de standaard voor zowel zelfstandige als onzelfstandige woningen. Dit geeft huurders meer zekerheid over hun woonsituatie. Vanaf 1 juli 2024 is het voor verhuurders niet meer toegestaan om nieuwe huurders een tijdelijk huurcontract aan te bieden, behalve in specifieke gevallen.

Uitzonderingen op de regel

Er zijn echter enkele uitzonderingen. Voor bepaalde groepen blijft een tijdelijk huurcontract van maximaal twee jaar mogelijk. Dit geldt onder andere voor:

 • Studenten die tijdelijk elders studeren.
 • Huurders die vanwege renovatie tijdelijk verhuizen.
 • Personen uit maatschappelijke opvang of in sociale nood.
 • Huurders met een tweede kans contract.
 • Jongeren van 16 tot 27 jaar die een huurovereenkomst overnemen na het overlijden van hun ouder/verzorger.
 • Ouders die scheiden en tijdelijk apart willen wonen om dicht bij hun kinderen te blijven.
 • Werknemers op de Waddeneilanden.
 • Vergunninghouders (statushouders) die wachten op definitieve huisvesting.

Bestaande tijdelijke huurcontracten blijven ongewijzigd tot de einddatum. Als een dergelijk contract na 1 juli 2024 wordt verlengd, verandert het in een contract voor onbepaalde tijd.

Bijzondere huursituaties

Sommige huursituaties blijven onveranderd mogelijk:

 • Leegstandswet: Tijdelijke verhuur van leegstaande woningen.
 • Tussenhuur of diplomatenclausule: Tijdelijke verhuur bij afwezigheid van de eigenaar.
 • Doelgroepcontracten: Voor specifieke doelgroepen zoals studenten.
 • Hospitaverhuur: De verhuurder woont in dezelfde woning als de huurder.
 • Korte duur: Verhuur voor een bepaalde korte periode, zoals vakantiewoningen.

Nieuwe en uitgebreide opzeggingsgronden

Vanaf 1 juli 2024 komen er ook nieuwe en uitgebreide opzeggingsgronden bij voor verhuurders:

 • Nieuwe opzeggingsgrond: Na de afgesproken huurtermijn kan de huur worden opgezegd voor verkoop, onder specifieke voorwaarden.
 • Uitgebreide opzeggingsgrond: De verhuurder kan na de termijn de huur opzeggen voor bewoning door een bloed- of aanverwant in de eerste graad, zoals ouders of kinderen.

Achtergrond van de Wet

De Eerste Kamer stemde op 7 november 2023 in met dit initiatiefwetsvoorstel, ingediend door Tweede Kamerleden Nijboer (PvdA) en Grinwis (ChristenUnie). De wet moet huurders meer zekerheid bieden, terwijl er nog steeds ruimte blijft voor tijdelijke huurcontracten in specifieke situaties.

Wat betekent dit voor jou?

Ben jij een verhuurder of huurder en wil je meer weten over deze nieuwe wet en de impact op jouw situatie? Bezoek dan Rijksoverheid.nl voor een uitgebreid overzicht van de regels en uitzonderingen.

Met deze nieuwe wet krijgen huurders eindelijk weer de zekerheid die ze verdienen, terwijl verhuurders duidelijkheid krijgen over de mogelijkheden en beperkingen van tijdelijke huurcontracten.