Grote Daling in Verkoop Nieuwbouwwoningen: Wat Nu?

In een recente onthulling hebben het CBS, het Kadaster, en Eurostat aangegeven dat de markt voor nieuwbouwkoopwoningen in het tweede kwartaal van 2023 een historische krimp heeft doorgemaakt. Met een vermindering van meer dan de helft in het aantal transacties vergeleken met het voorgaande jaar, wijzen de cijfers op de meest significante daling sinds de metingen begonnen in 2015. Deze ontwikkeling markeert een voortzetting van de trend waarbij de verkoop van nieuwbouwwoningen steeds verder afneemt, terwijl ook de bestaande koopwoningmarkt een lichte daling laat zien.

De Rol van NEPROM en de Toekomst van Nieuwbouw

De NEPROM, een vooraanstaande organisatie binnen de projectontwikkeling, luidt de noodklok. Op basis van recent onderzoek en een enquête onder haar leden, voorspelt de NEPROM een verdere halvering in de verkoop van nieuwbouwwoningen in vergelijking met voorgaande jaren. De voornaamste oorzaken hiervoor zijn de stijgende rente, verhoogde bouwkosten, en complexe planologische procedures. Deze factoren hebben een directe invloed op zowel consumenten als ontwikkelaars, waarbij met name de lange doorlooptijd voor de oplevering van nieuwe woningen kopers afschrikt.

Onzekerheid bij Consumenten en Ontwikkelaars

Een significant aspect van de huidige marktdynamiek is de toegenomen onzekerheid bij potentiële kopers. De stijgende hypotheekrente heeft een directe impact op de betaalbaarheid van woningen, met een sterker effect op de nieuwbouwmarkt dan op de bestaande woningmarkt. Daarnaast heeft de verkoop van nieuwe huurwoningen een klap gekregen, voornamelijk vanwege de gestegen rente en onzekerheden rondom de regulering van middenhuur.

Proactieve Benaderingen en Overheidsingrijpen

Projectontwikkelaars en gemeenten zoeken naar creatieve oplossingen om projecten vlot te trekken, zoals het opsplitsen van grote projecten en het aanpassen van bebouwingsdichtheid. Er is echter ook een duidelijke roep om gerichte overheidsmaatregelen om de situatie te stabiliseren en de weg vrij te maken voor meer woningbouw.

Vooruitzichten van ING voor de Bouwsector

Volgens ING ziet de nabije toekomst er somber uit voor de bouwsector, met een verwachte krimp in 2024. Dit wordt toegeschreven aan een afname in woningbouw en de impact van stikstofproblematiek op grote wegenbouwprojecten. De bank voorspelt dat de woningbouw, een cruciaal onderdeel van de bouwsector, volgend jaar zal afnemen met de ambitieuze doelstellingen voor woningbouw ver buiten bereik.