Overwaarde

apr 14, 2019

Hadden we het in onze eerste blog over de banken campagne aflossingsblij. Nu hebben we over de mogelijkheden om overwaarde van je huis op te nemen en om als oudere meer te kunnen lenen dan volgens de gedragscode hypothecaire financiering mogelijk is.

Wel raar dus dat ze aan de ene kant mensen aansporen om af te lossen en aan de andere kant wordt er gekeken hoe kunt u als klant/consument weer meer geld opnemen.

Wat zien we gebeuren het laatste jaar. Afgelopen zomer is het probleem dat veel oudere mensen hadden om een andere woning te kopen, het feit dat de betaalbaarheid van de hypotheek werd getoetst op een 100% aflossing in 30 jaar, terwijl mensen geheel niet de behoefte hadden om af te lossen omdat ze al veel overwaarde uit oude woningen konden meenemen. Banken en NHG (Nationale Hypotheek Garantie) hebben toen afgesproken dat als klant rente voor een langere periode vast ging zetten, 15 tot 20 jaar hij is dan zeker van een stabiele maandlast en omdat het pensioen inkomen ook in zekere mate van stabiel is, kan met de werkelijke last worden gerekend.

Een goede vooruitgang in het acceptatiebeleid waarbij ook logisch is nagedacht. Echter zijn we wel van mening dat ook hier je goed moet kijken naar de situatie omdat de hypotheeklast wel stabiel is en het pension inkomen in zeker mate van stabiel. Waar je ook rekening mee moet houden is dat andere lasten in de toekomst wel zullen stijgen.

Naast de verruiming van de acceptatie zie je ook enkele ontwikkelingen om de overwaarde op te nemen. Zo had je de verzilvermij onderneming die jouw woning kocht met de garantie dat je deze kun huren. Deze onderneming heeft het niet gered omdat er in de kern toch een aantal punten waren die niet juist waren.

Florius kwam wellicht met de meest innovatieve oplossing waarbij je een deel van de hypotheek opnam en een deel maandelijks krijgt uitgekeerd. De te betalen rente wordt bijgeschreven op de schuld en risico van erg lang leven en dalende huizenprijzen werd door Florius genomen. Erfgenamen kwamen niet met een restschuld te zitten. Hoewel het in onze ogen een goed product/oplossing is zaten er toch een aantal haken en ogen aan vast. Zo was de rente best hoog en moest de oude hypotheek worden ingelost.

ABN AMRO bank heeft met hun nieuwe oplossing, welke afgelopen week het levenslicht zag, deze twee bezwaren onderkent en bieden meerdere rente vast periodes aan en hebben de eis van 1e hypotheek is vervallen. Dit laatste is echt een enorm pluspunt. Zo konden we nu plots een klant helpen die met een boete van € 20.000,- zat. Deze is nu niet deze enorme boete verschuldigd. Ander groot plus punt is dat je lopende hypotheek die wellicht een gunstigere rente heeft kunt laten lopen en niet 100% van je hypotheek de wat duurdere variant heeft. 

×