Onze eerste Blog

apr 14, 2019

Hoewel we al meer dan 10 jaar bestaan en ook verschillende websites hebben gehad met informatie over ons bedrijf en werkwijze, blijft het lastig om onze werk en denkwijze goed over te brengen. Je komt al snel in marketing termen terecht die best algemeen zijn geworden.

Doel van onze blogs is om onderwerpen in de media, literatuur, vakpers en vanuit de branche zelf tegen het licht te houden. Vaak zien we vanuit overheid, branche en toezichthouders dat er informatie wordt verstrekt aan u, de consument, met een bepaald doel. Als een makschaap deze informatie aannemen voor waar is niet verstandig. Niet dat we zeggen dat het niet waar is, maar een kritische vraag aan u zelf stellen. Is het waar wat ze zeggen en waarom zeggen ze dat, is niet onverstandig.

Laten we dan maar meteen het de meest recente campagne nemen van de Nederlandse Vereniging van Banken, op verzoek van de AFM en DNB. De aflossingsblij campagne. Achterliggende gedachte achter deze campagne is de betaalbaarheid van aflossingsvrije hypotheken voor mensen ook in de toekomst betaalbaar te houden. En dan met name op het moment dat mensen met pensioen gaan. De banken moeten dit in kaart brengen van de AFM en hierin actie ondernemen.

Wat zie je nu gebeuren. Er is een landelijke reclame/informatie campagne die heet Aflossingsblij en ook een gelijknamige reclame campagne. Hierin worden blije mensen getoond die erg happy zijn omdat ze de hypotheek hebben afgelost. Dat kunnen we ons zeker ook wel voorstellen, dat je van de bank verlost bent. Echter er wordt een eenzijdig beeld geschetst dat aflossen dé oplossing is, terwijl naar onze mening de focus had moeten liggen weet wat voor hypotheek je hebt en controleer welke risico’s je loopt.

Naast deze campagne moeten de banken ook zelf actie ondernemen en wat gebeurt daar. Mensen krijgen brieven waarin ze bang worden gemaakt dat ze bij einde looptijd aflossingsvrije hypotheek geheel moeten inlossen. Dit is onterecht want er is inderdaad destijds een looptijd van 30 jaar afgesproken en als het betaalbaar is en blijft, waarom dan mensen ten onrechte eenzijdig informeren.

Ook zien we dat mensen van 80 jaar een brief krijgen met de tekst U hebt of gaat binnenkort met pensioen. U heeft een aflossingsvrijehypotheek en hoe gaat u die aflossen. Dit is niet bij één bank maar meerdere banken sturen deze brieven. Dan denk ik, hoe is het mogelijk dat je je klant niet kent en hoe is het mogelijk dat je oudere mensen, waarvan de ontwikkelingen vaak toch erg snel gaan worden belast met brieven, die toch een dreigend karakter hebben.

Kortom volg niet meteen wat de banken zeggen, maar denk even na. Waarom wordt het gezegd is het in uw belang of neigt het meer naar het belang van de bank.

×